STICHTING

THE PITH OF LEARNING

Stichting

 

The Pith of Learning bestaat sinds november 2016. The Pith of Learning stelt zichzelf als doel om de ontwikkeling van mensen te stimuleren en te verbeteren. Aan het roer staat een ervaren team dat zich belangenloos inzet voor het besturen van de stichting.

Bestuur

Voorzitter: Stijn Sieckelinck

Algemeen lid: Freek Colombijn

Penningmeester: Stephan Rupert

Secretaris: Bashar El Katrib

Voorzitter van de stichting is Stijn Sieckelinck: pedagoog, docent aan de Universiteit Utrecht en expert op het gebied van radicalisering en jongeren met extreme idealen. Freek Colombijn, Associate Professor antropologie aan de VU, is algemeen lid. Bashar Alkatrib, communicatieadviseur van diverse NGO’s in het Midden-Oosten, en Stephan Rupert, maatschappelijk betrokken econoom, zijn de overige bestuursleden.

ANBI Stichting

 

Stichting The Pith of Learning is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN: 8569.17.230

Het jaarverslag 2018

Het beleidsplan van The Pith Of Learning

De statuten van de stichting


Jaarrekening The Pith of Learning 2018