ANBI stichting

Stichting The Pith of Learning is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN: 8569.17.230

Het doel van de stichting is: “Het geven van kwaliteitsimpulsen aan en stimuleren van de ontwikkeling van mensen in de breedste zin van het woord.”

Lees hier het beleidsplan van The Pith Of Learning

Bekijk hier de statuten van de stichting.

Hier kunt u het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 inzien.