Beste minister Slob, nog even over dat burgerschapsonderwijs…

 

Voed jongeren niet alleen op tot brave Nederlander, maar ook tot kritische wereldburger!

Minister Slob introduceert een nieuwe wet die het burgerschapsonderwijs gaat ‘opfrissen’. Goed nieuws! Jongeren zouden veel beter en eerder moeten leren dat ook zij eigenaar zijn van onze samenleving en verandering teweeg kunnen brengen. Veel middelbare scholieren krijgen hiervan natuurlijk al een stuk mee in de maatschappijleerlessen, maar maatschappijleer en burgerschapsonderwijs zijn geen synoniemen van elkaar.

 

Maatschappijleer een begin.. 

Maatschappijleer is één van de vormen die burgerschapsonderwijs kan aannemen. Een vorm met veel potentie, want door maatschappijleer komen jongeren op structurele basis in aanraking met burgerschapsonderwijs. Daarnaast is het niet vrijblijvend, want kennis en vaardigheden worden getoetst en tellen mee voor eindcijfers. Toch heeft de introductie van het vak maatschappijleer er niet voor kunnen zorgen dat alle scholen, docenten en leerlingen structureel bezig zijn met burgerschap en dat jongeren zich eigenaar voelen van hun samenleving. Opkomstcijfers van jongeren bij verkiezingen zijn laag en er zijn veel zorgen om radicaliserende groepen.

 

De hele school als mini-maatschappij

Burgerschapsonderwijs wordt nog vaak ervaren als iets wat naast de reguliere lessen (Nederlands, Engels, wiskunde) ook nog moet gebeuren. Dat, terwijl er niks mooiers zou zijn dan wanneer burgerschap terugkomt in iedere les: hoe draagt bijvoorbeeld wiskunde er niet alleen aan bij dat je later je beroep goed kunt uitoefenen, maar hoe draagt wiskunde bij aan jouw vaardigheden als burger?

 

Daarnaast is een veelgehoorde klacht van onderwijs in het algemeen, dat jongeren buiten de maatschappij om leren. Een klaslokaal is tenslotte niet echt vergelijkbaar met de omgeving waarin de jongeren zich later, en eigenlijk nu al, begeven. Wanneer je jongeren wilt equiperen om zich als verantwoordelijke burger van de Nederlandse- of mondiale samenleving te gedragen, is het van groot belang dat zij in het onderwijs kennismaken met deze samenleving. Die samenleving leer je niet alleen kennen uit boeken, maar juist door eropuit te gaan, door de samenleving de school in te halen óf door gebruik te maken van de mini-maatschappij die de school eigenlijk al is.

 

Beste minister Slob.. 

Dus minister Slob: het is een heel goed idee om het Nederlandse burgerschapsonderwijs op te frissen. Maak hierbij vooral gebruik van de potentie die het vak maatschappijleer al biedt, maak het belangrijker en geef de zeer gedreven docenten maatschappijleer de ruimte om alles uit het vak te halen wat hierin zit. Tot slot: Nederlands burgerschapsonderwijs moet natuurlijk als één van de doelen hebben dat Nederlandse jongeren begrip en respect creëren voor onze democratische waarden. Maar burgerschapsonderwijs is bij uitstek ook de vorm van onderwijs die een kritische houding ten opzichte van onze waarden kan en móet creëren. Deze wereld staat voor veel uitdagingen die een nieuwe generatie nodig hebben die de status quo bevraagt en out of the box kan en durft te denken. Dat betekent dat jongeren ook kennis moeten maken met andere perspectieven, zodat zij echte kritische en actieve wereldburgers worden!

 

 

20 februari 2018

Conferentie burgerschap 14 februari

 

Lees meer

10 juni 2018

‘At the end of the day, they are the future!’

 

Lees meer

1 Juli 2018

Gezonde democratie bestaat niet vanzelf

 

Lees meer

Druk op de knop en je wordt naar een nieuwe pagina gestuurd.

U kunt zich elk moment uitschrijven, door op de link te klikken onderaan onze nieuwsbrieven.