Dreamocracy

Brochure        Boeken        Doneren

Wat is Dreamocracy?

Dreamocracy is een burgerschapsprogramma over vrijheid, democratie en de democratische rechtsstaat voor middelbare scholen, gegeven door Real World Experts (mensen met een vluchtelingenverleden, die weten hoe het is om niet vrij te zijn of in een dictatuur te leven.)

Waar gaat Dreamocracy over?

Met Dreamocracy maken we jongeren bewust van het feit dat het hebben van vrijheid en het leven in een democratie niet vanzelfsprekend is. Iedereen moet zich in blijven zetten voor het onderhoud en de versterking van democratie. Om ieders vrijheden te respecteren zullen er ook grenzen moeten zijn. Centraal in het onderwijsprogramma staat dan ook het thema: “mijn vrijheid en jouw vrijheid”. Jongeren worden aangezet tot nadenken en tot handelen: hoe kunnen we onze samenleving op verschillende niveaus zo organiseren dat we respect hebben voor ieders vrijheden?

Wat is het doel van Dreamocracy?

Jongeren activeren en toerusten om als kritische wereldburgers aan de slag te gaan met het koesteren en versterken van democratische processen.

Hoe doet Dreamocracy dat?

Confrontatie met het tegenovergestelde – In Dreamocracy vinden wij bewustwording heel erg belangrijk. We zien dit als de fase waardoor jongeren gemotiveerd raken om meer te willen weten en zichzelf actief in te willen zetten. Bewustwording ontstaat binnen Dreamocracy door confrontatie met het tegenovergestelde: Onvrijheid en dictatuur. Door middel van actieve opdrachten, rollenspellen, gesimuleerde situaties en waargebeurde verhalen zetten we de wereld van de jongeren kortstondig op de kop.  We dagen de leerlingen uit vraagtekens bij de eigen levenssituatie te zetten.2

Real world experts als docenten – De docenten van Dreamocracy zijn een onmisbaar methodisch instrument voor het hele leerproces dat de leerlingen doormaken. De docenten van Dreamocracy zijn namelijk ‘Real World Experts’, mensen die weten hoe het is om niet vrij te zijn. Zij kunnen jongeren als geen ander vertellen dat democratie en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn en samen met de leerlingen ontdekken waarom democratie en vrijheid het waard zijn om je voor in te zetten.

Hoe zit Dreamocracy er praktisch uit voor uw school?

Dreamocracy is een ééndaagsprogramma dat voor alle klassen van het regulier voortgezet onderwijs geschikt is. We kunnen op uw school aan maximaal 4 klassen tegelijkertijd het project aanbieden. Het programma duurt gemiddeld genomen van 9:00 tot maximaal 15:00, inclusief de reguliere pauzes die bij uw school van toepassing zijn.

Het programma kent een vaste opbouw:

Eerst doorlopen we tweemaal onderstaande routine:

  • We starten met een spel waarin de jongeren worden geconfronteerd en aan het denken worden gezet.
  • Daarna verbinden de Real World Experts hun eigen ervaringen aan het gespeelde spel, door het vertellen van hun verhaal.
  • We bieden de leerlingen vervolgens ruimte om vragen te stellen.
  • De leerlingen gaan daarna eerst naar aanleiding van het spel en het verhaal in kleine groepjes in gesprek met elkaar.
  • Afsluitend is er een klassengesprek.

We sluiten de dag af met een langere activeringsopdracht waarin jongeren vooral zelf bezig zijn en ervaren hoe zij zelf op kleine schaal vanzelfsprekendheden kunnen bevragen en situaties kunnen verbeteren. De verbetering is gericht op een betere verdeling van vrijheden, waarbij de leerlingen zich ook telkens afvragen waar de grens van ieders vrijheden ligt, om tot die eerlijke verdeling te komen.

 

Prijs

Op basis van uw wensen bepalen wij de prijs van Dreamocracy. Neem contact met ons op, en dan sturen wij u een offerte op maat.