Over ons

Bestuur

Stichting The Pith of Learning is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN: 8569.17.230

Het doel van de stichting is: “Het geven van kwaliteitsimpulsen aan en stimuleren van de ontwikkeling van mensen in de breedste zin van het woord.”

Lees hier het beleidsplan van The Pith Of Learning

Bekijk hier de statuten van de stichting.

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Stijn Sieckelinck
  • Algemeen lid: Freek Colombijn
  • Penningmeester: Stephan Rupert
  • Secretaris: Bashar El Katrib

The Pith of Learning bestaat sinds november 2016. The Pith of Learning stelt zichzelf als doel om de ontwikkeling van mensen te stimuleren en te verbeteren.

Aan het roer staat een ervaren team dat zich belangenloos inzet voor het besturen van de stichting. Voorzitter van de stichting is Stijn Sieckelinck: pedagoog, docent aan de Universiteit Utrecht en expert op het gebied van radicalisering en jongeren met extreme idealen. Freek Colombijn, Associate Professor antropologie aan de VU, is algemeen lid. Bashar Alkatrib, communicatieadviseur van diverse NGO’s in het Midden-Oosten, en Stephan Rupert, maatschappelijk betrokken econoom, zijn de overige bestuursleden.

Ontwikkelaars

De ontwikkeling van Dreamocracy wordt aangestuurd door een klein enthousiast team. Alle teamleden zijn sociaal-wetenschappelijk geschoold, met een diversiteit aan disciplines. Het kernteam van Dreamocracy gelooft dat iedereen op zijn eigen manier een steentje kan bijdragen aan de ontwikkeling van de maatschappij en daarmee van zichzelf. Voorwaarde is een gevoel van eigenaarschap over zijn/haar omgeving. Daarom dat de Real World Experts, degenen die het programma uitvoeren, ook sterk betrokken worden bij het verdere ontwikkelingsproces van Dreamocracy.