MEET THE REAL WORLD EXPERTS


PING 


Ping komt uit China.  Zij werkte als Reisbegeleider en accountmanager van een chineestalige krant.