Pre-pilot

Maandag 16 en dinsdag 17 januari 2017 probeerden we enkele onderdelen van Dreamocracy uit op het Mondial College in Nijmegen. Op deze vmbo-school hebben we voor zeven vmbo-basis en -kaderklassen gestaan. Real World Expert Ahmad was erbij en hield zijn verhaal, maar we hadden niet genoeg tijd om hem en anderen te trainen om zelf voor de klas te staan. Dat deden we deze keer dus zelf. Centraal thema was mijn vrijheid en jouw vrijheid, aan de hand van de thema’s ‘vooroordelen’ en ‘nieuws’.

Briefing docenten

Voorafgaand aan het programma hebben we de docenten van de school gebriefd. In deze briefing vertelden we hen over het idee achter Dreamocracy, het programma van de dag en de rol die we hierbij voor hen in gedachten hadden: namelijk die van deelnemer. Ook hebben we hen gevraagd om informatie over eventuele gevoeligheden in bepaalde klassen (bijv. pestgevallen, extreem-gevoelige kinderen of kinderen met een kort lintje).

Het programma

We begonnen de dagen met een gezamenlijk introductiespel waarin we een dictatuur simuleerden: de leerlingen werden verdeeld in een bevoorrechte groep en niet-bevoorrechte groep. De niet-bevoorrechte groep moest zich houden aan drie regels die herhaaldelijk werden omgeroepen door de speakers. Gedurende een saaie presentatie liepen er ‘agenten’ rond die straffen én snoepjes uitdeelden en moest er soms geapplaudisseerd worden als de grote leider in beeld kwam. Kleine revoluties kwamen op gang door ongehoorzame leerlingen én leraren, die we van tevoren hadden ingefluisterd dat zij de rol van aanjager zouden kunnen vervullen. Naderhand evalueerden we de ervaringen van de leerlingen, verwijzend naar voorbeelden van de tweede wereldoorlog en uiteindelijk ook aan het verhaal van Ahmad, die vertelde over de Syrische dictatuur. Met name dit laatste onderdeel raakte de kinderen diep. Ze zaten vol vragen en doordat ze die ochtend zelf mee hadden gemaakt wat een dictatuur was, ging het verhaal leven.

Gedurende de dag spraken we met de kinderen over vooroordelen en de rol van (de omgang met) media. We testten hun eigen vooroordelen, hadden hierover interessante gesprekken en lieten de leerlingen zelf als journalist voor een voor hen bekend platform aan het werk gaan. Op deze manier leefden zij zich in in de rol van een journalist. Zij maakten kennis met subjectiviteit en objectiviteit, het doel van verschillende mediakanalen en met nepnieuws.

Evaluatie

Het waren twee spannende, maar zeer leerzame dagen. De leerlingen, docenten en wij waren erg enthousiast over het introductiespel en het verhaal van Ahmad, vooral over de uitwerking ervan op de leerlingen. Verbeterpunten waren er natuurlijk ook. We zijn momenteel druk bezig om deze punten te verwerken in de volgende pilotversies.

Joke Henny, de teamleider, stuurde ons naderhand de volgende mail:

Ik wil jullie nogmaals bedanken voor de inzet, jullie bevlogenheid en optreden hier op school. We hebben het allemaal weliswaar als spannend maar ook als heel waardevol ervaren!! Vooral heeft het ons bewust gemaakt van het feit dat ook basisleerlingen zeer wel in staat zijn tot reflectie en wat verder kijken dan hun neus lang is! Vooral dat laatste is op zich al heel waardevol en geeft ons een steuntje in de rug bij onze opvoedende taak. Dus nogmaals, heel erg bedankt dat jullie dit project bij ons wilden draaien.