Dreamocracy passend in het schooljaar


We bieden ons onderwijsprogramma aan voor het PO (groep 7 en groep 8), het VO en het MBO. Voor iedere groep is een op maat gemaakt programma, afgestemd op het onderwijstype en de leeftijd van de jongeren.  

Ons onderwijsprogramma sluit goed aan bij de burgerschapsopdracht die onderwijsinstellingen hebben en is om die reden heel goed vakoverstijgend aan te bieden. Bijvoorbeeld een project- of activiteitenweek is bij uitstek een moment om jongeren in aanraking te laten komen met de wereld buiten school. 

Dreamocracy en Maatschappijleer / MaatschappijkundeOns onderwijsprogramma is goed inzetbaar binnen het curriculum van maatschappijleer.


Er zijn raakvlakken met alle vier de thema's uit de eindtermen.

 

Dreamocracy zou bij uitstek een mooie start kunnen zijn van de volgende thema's:


* Parlementaire Democratie 

* Pluriforme SamenlevingDreamocracy en De Vreedzame School


 

Dreamocracy wil, net als de Vreedzame School jongeren activeren en toerusten tot kritisch en actief (wereld)burger. Zowel Dreamocracy als De Vreedzame School vinden het belangrijk dat kinderen zich realiseren dat zij een rol hebben binnen de maatschappij en dat iedereen erbij hoort en zich gehoord voelt. 


Dreamocracy kan een heel mooie aanvulling zijn op de thema’s die in aanbod komen in blok 3 t/m 6. 

    • Blok 3: We hebben oor voor elkaar - communicatie 
    • Blok 4: We hebben hart voor elkaar - gevoelens
    • Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij - verantwoordelijkheid
    • Blok 6: We zijn allemaal anders – diversiteit

Een goede manier om Dreamocracy in te zetten is als introductie van een blok, waarna tijdens hieropvolgende lessen gerefereerd kan worden aan de ervaringen en verhalen in Dreamocracy. In Dreamocracy komen leerlingen in aanraking met bovengenoemde thema's  door middel van actieve opdrachten en simulaties. Hierin ervaren leerlingen hoe ze in een democratie met elkaar om moeten gaan en dat ze zelf verantwoordelijk zijn om de democratie te behouden en te versterken. 

Dreamocracy en UNESCO

Internationale betrokkenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke pijlers voor UNESCO scholen.


Deze scholen dragen dat predikaat omdat zij in hun onderwijs bijdragen aan kritisch en goed wereldburgerschap. Precies dat is een van de belangrijkste doelen van ons programma!