MEET THE REAL WORLD EXPERTS

HIWA

Hiwa komt uit Iran. Daar werkte hij als docent maatschappijleer en journalist. In Nederland werkt Hiwa als Freelancer in onderwijsinnovatie

Wat Hiwa wil meegeven aan de leerlingen

Ik wil dat de leerlingen beseffen dat wij allemaal de change agents van onze wereld zijn. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om ons in te zetten voor de democratie. Omdat democratie nooit vanzelfsprekend is. Democratie is het hoogste punt van beschaving en groeit niet vanzelf!