MEET THE REAL WORLD EXPERTS

PING 

Ping komt uit China.  Zij werkte als Reisbegeleider en accountmanager van een chineestalige krant.